Apurahat

Apurahojen/avustusten hakuaika ja hakemusten palautus

Turun Teatterikerho ry ja Turun Teatterisäätiö rs julistavat haettavaksi vuoden 2018 teatteriapurahat/-avustukset 18.2.-16.3.2018. Hakulomake tulostetaan Turun Teatterikerhon Internet-sivuilta: www.turunteatterikerho.fi

Turun Teatterisäätiö  myöntää apurahoja ja avustuksia sekä yksityishenkilöille että yhteisöille. Turun Teatterikerho myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille.

Hakulomake pitää palauttaa 16.3.2018 mennessä (viimeistään sen päivän postileima)  seuraavasti:

Turun Teatterikerho ry, PL 439, 20101 TURKU
Turun Teatterisäätiö , c/o Riitta Iivonen, Pietinkuja 7 D 13, 20900 TURKU

Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.  JOS APURAHAA/AVUSTUSTA HAETAAN SAMAAN TARKOITUKSEEN MOLEMMILTA YHTEISÖLTÄ, TÄYTETÄÄN MOLEMMILLE OMA SAMANSISÄLTÖINEN HAKULOMAKE!

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä 18.4.2018 mennessä.

Apuraha-/avustusselvitys

Apurahan/avustuksen saajan on toimitettava selvitys apurahan/avustuksen käytöstä em. yhteisöille hakemusvuoden loppuun mennessä.

Apurahan/avustuksen myöntämisen ehtona on, että hakija on toimittanut selvityksen aikaisempien em. yhteisöiltä saamiensa apurahojen/avustusten käytöstä.

Jos apurahan/avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan/avustuksen myöntämiseen, tai jos saatua apurahaa/avustusta käytetään vastoin käyttötarkoitusta tai jos jätetään täyttämättä sen käyttämiselle asetettuja ehtoja, voivat em. yhteisöt, apurahan/avustuksen saajaa kuultuaan peruuttaa apurahan/avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo nostetun määrän maksettavaksi takaisin.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä 27.4. 2018 mennessä.

Tarvittaessa lisätietoja antavat Riitta Iivonen p. 050 521 7204 ja Juha Lukala p. 044 020 1404.

Hakemuslomakkeet

Lomakkeen voi tulostaa tästä: