Apurahojen ja avustusten hakuaika

Turun Teatterikerho ry ja Turun Teatterisäätiö sr ilmoittavat Turun seudun näyttämötaiteen toimijoiden haettaviksi vuoden 2024 teatteriapurahat ja avustukset 28.1.–19.2.2024.

Hakemus tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta ao. linkistä.

Vain sähköisen apurahajärjestelmän hakemukset huomioidaan.
Turun Teatterisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.
Turun Teatterikerho myöntää apurahoja ja avustuksia vain yksityishenkilöille.

Hakuaika päättyy (järjestelmä sulkeutuu) maanantaina 19.2.2024 klo 23.59. Teknisissä kysymyksissä auttaa ainoastaan apurahajärjestelmäsovelluksesta löytyvä käytön tuki, joka sulkeutuu maanantaina 19.2.2024 klo 16.00.

Matka-apurahoja haettaessa hakemuksen perusteluihin tulee kirjata selkeästi, miten matka edistää apurahan hakijan ammatillista osaamista.

JOS APURAHAA TAI AVUSTUSTA HAETAAN SAMAAN TARKOITUKSEEN MOLEMMILTA YHTEISÖLTÄ, TÄYTETÄÄN MOLEMMILLE OMA SAMANSISÄLTÖINEN SÄHKÖINEN HAKEMUS!

HUOM! Apurahan ja avustuksen saajille ilmoitetaan heti, kun avustuspäätökset on tehty. 

Apuraha- ja avustusselvitys
Apurahan ja avustuksen saajan on toimitettava koneella kirjoitettu selvitys apurahan tai avustuksen käytöstä hakemusvuoden loppuun mennessä.

Turun Teatterikerho ei hyväksy apurahan ja avustuksen käytön lykkäämistä seuraavalle vuodelle eikä päivärahaa ja ruokailukustannuksia korvattavana kuluna.

Apurahan ja avustuksen myöntämisen ehtona on, että hakija on toimittanut selvityksen aikaisempien em. yhteisöiltä saamiensa apurahojen tai avustusten käytöstä.
Jos apurahan tai avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan tai avustuksen myöntämiseen, tai jos saatua apurahaa tai avustusta käytetään vastoin käyttötarkoitusta tai jos jätetään täyttämättä sen käyttämiselle asetettuja ehtoja, voi Turun Teatterikerho apurahan tai avustuksen saajaa kuultuaan peruuttaa apurahan ja avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo nostetun määrän maksettavaksi takaisin. Apuraha ja avustus ovat henkilökohtaisia.

Lisätietoja Turun Teatterikerholle osoitettaviin hakemuksiin antaa puheenjohtaja Ulla-Maija Kalleinen, puh. 044 760 0239.

Apurahahakulinkki https://turunteatterisaatio.apurahat.net/