Apurahojen/avustusten hakuaika ja hakemusten palautus

Turun Teatterikerho ry ja Turun Teatterisäätiö sr julistavat haettavaksi vuoden 2019 teatteriapurahat/-avustukset 10.2.-8.3.2019. Hakulomake tulostetaan Turun Teatterikerhon Internet-sivuilta: www.turunteatterikerho.fi

Matka-apurahoja haettaessa hakemuksen perusteluihin tulee kirjata selkeästi, miten matka edistää apurahan hakijan ammatillista osaamista.

Turun Teatterisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille ja yhteisöille. Turun Teatterikerho myöntää apurahoja ja avustuksia vain yksityishenkilöille.

Hakulomake pitää palauttaa 8.3.2018 mennessä (viimeistään sen päivän postileima) seuraavasti:

Turun Teatterikerho ry, PL 439, 20101 TURKU
Turun Teatterisäätiö sr, c/o Riitta Iivonen, Pietinkuja 7 D 13, 20900 TURKU

Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.  JOS APURAHAA/AVUSTUSTA HAETAAN SAMAAN TARKOITUKSEEN MOLEMMILTA YHTEISÖLTÄ, TÄYTETÄÄN MOLEMMILLE OMA SAMANSISÄLTÖINEN HAKULOMAKE!

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä 15.4.2019 mennessä.

Apuraha-/avustusselvitys

Apurahan/avustuksen saajan on toimitettava selvitys apurahan/avustuksen käytöstä em. yhteisöille hakemusvuoden loppuun mennessä. Teatterikerho ei hyväksy apurahan käytön lykkäämistä seuraavalle vuodelle.

Apurahan/avustuksen myöntämisen ehtona on, että hakija on toimittanut selvityksen aikaisempien em. yhteisöiltä saamiensa apurahojen/avustusten käytöstä.

Jos apurahan/avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan/avustuksen myöntämiseen, tai jos saatua apurahaa/avustusta käytetään vastoin käyttötarkoitusta tai jos jätetään täyttämättä sen käyttämiselle asetettuja ehtoja, voivat em. yhteisöt, apurahan/avustuksen saajaa kuultuaan peruuttaa apurahan/avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo nostetun määrän maksettavaksi takaisin. Apuraha on henkilökohtainen.

Turun Teatterikerho ei hyväksy päivärahaa korvattavana kuluna.

Tarvittaessa lisätietoja antavat Riitta Iivonen (Turun Teatterisäätiö) p. 050 521 7204 ja Juha Lukala (Turun Teatterikerho) p. 044 020 1404.

Hakemuslomake

Lomakkeen voi tulostaa tästä: