Apurahojen/avustusten hakuaika

Turun Teatterikerho ry ja Turun Teatterisäätiö sr ilmoittavat näyttämötaiteen toimijoiden haettavaksi vuoden 2020 teatteriapurahat/-avustukset 16.2.–13.3.2020.

Hakemus tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta ao. linkistä.

Vain sähköisen apurahajärjestelmän hakemukset huomioidaan.
Turun Teatterisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille ja yhteisöille.
Turun Teatterikerho myöntää apurahoja ja avustuksia vain yksityishenkilöille.

Hakuaika päättyy (järjestelmä sulkeutuu) perjantaina 13.3.2020 klo 23.59. Teknisissä kysymyksissä auttaa ainoastaan apurahajärjestelmäsovelluksesta löytyvä käytön tuki, joka sulkeutuu perjantaina 13.3.2020 klo 16.00.

Matka-apurahoja haettaessa hakemuksen perusteluihin tulee kirjata selkeästi, miten matka edistää apurahan hakijan ammatillista osaamista.

JOS APURAHAA/AVUSTUSTA HAETAAN SAMAAN TARKOITUKSEEN MOLEMMILTA YHTEISÖLTÄ, TÄYTETÄÄN MOLEMMILLE OMA SAMANSISÄLTÖINEN SÄHKÖINEN HAKEMUS!

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä 15.4.2020 mennessä.

Apuraha-/avustusselvitys
Apurahan/avustuksen saajan on toimitettava selvitys apurahan/avustuksen käytöstä hakemusvuoden loppuun mennessä.

Turun Teatterikerho ei hyväksy apurahan käytön lykkäämistä seuraavalle vuodelle eikä päivärahaa ja ruokailukustannuksia korvattavana kuluna.

Apurahan/avustuksen myöntämisen ehtona on, että hakija on toimittanut selvityksen aikaisempien em. yhteisöiltä saamiensa apurahojen/avustusten käytöstä.
Jos apurahan/avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan/avustuksen myöntämiseen, tai jos saatua apurahaa/avustusta käytetään vastoin käyttötarkoitusta tai jos jätetään täyttämättä sen käyttämiselle asetettuja ehtoja, voi Turun Teatterikerho apurahan/avustuksen saajaa kuultuaan peruuttaa apurahan/avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo nostetun määrän maksettavaksi takaisin. Apuraha on henkilökohtainen.

Lisätietoja Turun Teatterikerholle osoitettaviin hakemuksiin antaa puheenjohtaja Juha Lukala, p. 044 020 1404.

Apurahahakulinkki https://turunteatterisaatio.apurahat.net/