Toiminta

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatteritaiteen harrastajien, teatterin tekijöiden ja teatterityön opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä sekä aatteellisesti ja taloudellisesti lisätä, kehittää ja ylläpitää teatteriharrastusta ja teatteritaidetta Turussa.

Kerholla on n. 600 jäsentä Turun seudulla.

Tapahtumia vuosien varrelta.

1945 Turun Taiteilijaseuran alaisuuteen perustettiin Turun Taiteilijaseuran Teatterikerho.
1951 Teatterikerhon kahvibaari aloitti Kaupunginteatterin aulassa.
1959 Turun Taiteilijaseuran Teatterikerhon johtokunta ja suurin osa jäsenistä perusti uuden yhdistyksen, Turun Teatterikerho ry:n. Syynä itsenäistymiseen oli talous. Myös Kaupunginteatterin kahvion pito siirtyi uudelle yhdistykselle.
Samana vuonna Taiteilijaseuran Teatterikerho lopetti toimintansa.
1960 Teatterikerhon edellisenä vuonna perustama Samppalinnan Kesäteatteri aloitti toimintansa. Ensimmäisen kesän näytelminä nähtiin Topiaksen Isännän ääni ja Aleksis Kiven Kullervo.
1970 Teatterikerho luovutti kesäteatterin Samppalinnan Kesäteatterin Kannatusyhdistykselle.
1978

2009

Teatterikerhon aloitteesta ja toimesta perustettiin Suomen Teatterikerhojen Liitto.

Teatterikerhon kahvilatoiminta Turun Kaupunginteatterin lämpiössä loppui.

HALLITUS

Vuosikokous valitsi 18.4.2018 puheenjohtajaksi Juha Lukalan.

Muut hallituksen jäsenet:

varapuheenjohtaja Jorma Suomi
sihteeri, jäsentiedote-, matka- ja jäsenrekisterivastaava Markku Laakso
asuntovastaava Ulla-Maija Kalleinen
kotisivuvastaava Juha Lukala
Kati Uusinoka

PALKINTOTOIMIKUNTA 2018-2019

Kati Uusinoka, puheenjohtaja
Jarmo Kavanti
Ritva Alakärppä
Ulla Lehtinen

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Turun Teatterikerho ry (”Yhdistys”)

Osoite: PL 439, 20101 TURKU

Puhelin: +358 50 321 5955

Sähköposti: markku.laakso@turunteatterikerho.fi

Yhteyshenkilö: Markku Laakso

Rekisteröidyt

Jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja Yhdistykselle toimitetuissa apurahahakemuslomakkeissa hakijoiden henkilötietoja. (”Rekisteröity”).

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. (”Järjestelmä”).

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Apurahahakemuslomakkeita käytetään apuna apurahojen myöntämisessä ja maksamisessa.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

 • Rekisteröidyn osoitetiedot;

 • Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;

 • Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;

Apurahahakemuslomakkeissa käsitellään seuraavia hakijoiden henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

 • Rekisteröidyn osoitetiedot;

 • Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;

 • Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;

 • Rekisteröidyn sosiaaliturvatunnus;

 • Rekisteröidyn pankkiyhteys/tilinumero;

 • Rekisteröidyn ammatti;

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään jäsen- ja apurahahakemuksista.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy käyttäjätunnuksella ja salasanalla vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Kirjallisten apurahahakemuslomakkeiden henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän yhteyshenkilön hallussa.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Henkilötietojen käsittelyssä voimme ainoastaan tarpeen vaatiessa käyttää lukuumme toimivia alihankkijoita, esim. IT-hallintaan tai jäsenrekisterihoitopalveluihin liittyen.

Yli 1000 euron apurahan saaneiden henkilötiedot toimitetaan edelleen verohallinnolle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenrekisterin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Apurahahakulomakkeet hävitetään vuosittaisen hakemusten käsittelyn jälkeen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojensa poistamista;

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen; ja

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen markku.laakso@turunteatterikerho.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Turun Teatterikerho ry

Markku Laakso

PL 439

20101 TURKU

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2018 vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuneen asetuksen säädöksiä.