Toimintasuunnitelma

TOIMINTA

Toimimme teatteritaiteen harrastajien, ammattilaisten ja opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä sekä lisäämme, kehitämme ja ylläpidämme näyttämötaidetta ja teatteriharrastusta Turussa.

Pyrimme saamaan teatteriharrastuksen pariin uusia henkilöitä ja entisestään aktivoimaan jo toiminnassa mukana olevia.

APURAHAT JA AVUSTUKSET

Julistamme helmikuussa haettavaksi teatteriapurahat/avustukset turkulaisten ammatti- ja harrastajateatterien henkilökunnalle, näytelmäkirjailijoille, arvostelijoille ja tutkijoille sekä muille teatteritaiteen piirissä toimiville paikallisessa lehdessä ja kerhon Internet-sivuilla.

JÄSENTOIMINTA

Järjestämme kuukausittain omakustannushintaan teatterimatkoja eri teattereihin. Matkanjohtajana toimii yhdistyksen matkavastaava tai hallituksen jäsen.

Järjestämme teatteriharrastuksen syventämiseksi yhteistyössä turkulaisten teattereiden kanssa Teatteri tutuksi -iltoja, joiden aikana perehdymme esitysten valmistumisprosessiin ja tutustumme teatteritaiteilijoiden työhön.

KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu toimintakauden aikana puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Pidämme sääntömääräisen vuosikokouksen huhtikuussa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotamme toiminnasta Internet-sivuillamme (www.turunteatterikerho.fi), postitse jäsentiedotteillamme ja sähköpostitse.

TOIMIKUNNAT

Palkintotoimikunnan ja muut mahdolliset toimikunnat valitsee hallitus. Palkintotoimikunta päättää teatteriansioihin perustuvien tunnustuspalkintojen saajista.

JÄSENYYDET

Jatkamme Suomen Teatterikerhojen Liitto ry:n jäsenyyttä.

Turussa 4.3.2019

TURUN TEATTERIKERHO RY.

Hallitus